Pärnamäe Kalmistu OÜ                   

+372 50 538 20   

Mitmesugused kalmistuteenused

1. Paigaldamine:

  • hauasambad
  • hauakivid
  • hauaplaadid

Alates 50.-

2. Kui hauakivid, hauasambad või hauaplaadid vajavad hoolt, siis puhastame ja renoveerime vastavalt teie soovile. Hauakividel tähtede ja numbrite puhastamine, taastamine ja värvimine.

  • marmor, alates  60.-
  • dolomiit, alates  50.-
  • graniit, alates     45.-
hauakivid ja hauaplaadid, olenevalt suurusest, alates 75.-

3. Matusepaiga matusejärgne koristamine, 45.-

4. Hauaplaatide ja hauakivide valmistamine ja kujundamine. Hinnad kujunevad olenevalt hauakivi suurusest ja šriftist.

 5. Hauaplatsil oleva hauakivi ja hauasamba numbrite ja tähtede lisamine - 
tähemärk alates 15.-

6. Haljastused, kiviktaimlad, puude juurimine, igasugused eritööd 35.- tund

7. Matustega seotud teenused - kokkuleppehinnad.

8. Tellija materjali paigaldamine kokkuleppel.

9. Taimede istutamine, alates 15.-  (pluss materjali hind) 

10. Muru rajamine hauaplatsile m/2, alates 35.-

12. Heki lõikus, alates 15.- jm

13. Hauakääpa äravedu 45.-

14. Sambaaluse valu, jm 60.-

15. Betoonist hauavaasid koos mulla ja hauaplatsile paigaldusega Pärnamäe kalmistul, alates 60.- 


KÕIK HINNAD EURODES

TEOSTATUD TÖÖDEL GARANTII

JÄRELMAKSU VÕIMALUS

PENSIONÄRIDELE SOODUSHINNAD

HINNAD KEHTIVAD PÄRNAMÄE KALMISTUL