fbpx

TELLIMISTINGIMUSED

Siin saate tutvuda meie tellimistingimustega

Dokument on loodud 15.02.2024

1.1 Tellimistingimused kehtivad www.tallinnakalmistud.ee internetipoest ostja
(edaspidi Tellija) ja ettevõtja Pärnamäe Klalmistu OÜ (edaspidi Müüja) vahel
kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 www.tallinnakalmistud.ee internetipood pakub mugavat võimalust tellida
kalmistutele kalmistuteenuseid, mis on “tallinnakalmistud/POOD” lehel eraldi välja
toodud. Tellimusi saab esitada www.tallinnakalmistud.ee veebilehe kaudu
ööpäevaringselt.
1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.tallinnakalmistud.ee
internetipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad
võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised
õigusaktid.
1.4 Pärnamäe Kalmistu OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes ühepoolseid
muudatusi, mida kajastatakse www.tallinnakalmistud.ee kodulehel.

Teenused ja kaubad

2.1. Internetipoe teenuste ja kaupade hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2. www.tallinnakalmistud.ee keskkonnas olevate toodete pildid on illustratiivse
tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
2.3. Teenuste ja kaupade kirjeldus ei pruugi olla täpne või piisavalt detailne.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust.

Tellimuse vormistamine ja tellimuse eest tasumine

3.1 Valige sobiv toode ning vajutage tootekataloogis kuvatavale tootepildile.
3.2 Seejärel täitke tellimisvorm, mis koosneb valikustest ja täidetavatest lahtritest.
3.3 Järgnevalt vajutage nuppu “Tõsta korvi”.
3.4 Selle nupuvajutusega suunatakse teid ostukorvi leheküljele. Tellimuse
vormistamiseks vajutage lehe allosas asetsevale nupule “Telli”.
3.5 Arve koostatakse ja saadetakse Tellijale tema poolt tehtud tellimuses sisalduvate
andmete alusel ning saadetakse Tellija poolt sisestatud e-mailile. Koos arve saamisega
saab Tellija automaatse tellimuse kinnituse, mis on täpne koopia Tellija
poolt tehtud tellimusest. Tellija on kohustatud kontrollima kas andmed on õiged ja
teavitama Müüjat, kui midagi on valesti. Tellimuse täitmine algab hetkest, kui kogu
arvel märgitud summa on laekunud Müüja kontole.
3.6. Müüja kohustub koheselt Tellijaga kontakteeruma, kui selgub, et Tellija poolt
soovitud teenus või kaup pole enam saadaval, tarneaeg on teadmata või hind on
muutunud. Juhul kui Müüja poolt välja pakutud pikenenud teenuse osutamise või
kauba tarneaeg või muutunud hind Tellijale ei sobi, tühistab Müüja Tellija poolt
esitatud tellimuse ja kannab Tellijale kogu makstud summa tagasi kontole millelt
tellimuse eest tasuti.
3.7 Kauba müügilepinguga kohustub Pärnamäe Kalmistu OÜ andma Tellijale üle
olemasoleva, valmistatava või Pärnamäe Kalmistu OÜ poolt tulevikus omandatava
Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tellijale, Tellija aga kohustub
Pärnamäe Kalmistu OÜ -le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja
võtma Kauba vastu.
3.8 Müügileping jõustub pärast Tellija tehtud makse laekumist Pärnamäe Kalmistu
OÜ pangakontole.

Garantiitingimused

4.1 Kõikidele teenustele ja kaupadele kehtib seadusest tulenev garantii. Olles ostu
kinnitanud,on Tellija nõus Müüja poolt pakutava garantiiga. Garantii tingimused
tulenevad Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja Müüja seaduses sätestatud
garantiitingimustest erisusi ette ei näe.
4.2 Kui Pärnamäe Kalmistu OÜ on keeldunud Tellija kaebust lahendamast või Tellija
ei ole nõus Pärnamäe Kalmistu OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema
õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tellija esitada kaebuse tarbijakaebuste
komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tellija võib esitada kaebuse ise või
esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud  Tarbijakaitseameti
kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks
pöörduda  Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse .

Vastutus ja vääramatu jõud

5.1. Müüja ja Tellija vastutavad teisele poole tekitatud kahju eest käesolevate
tingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel.
5.2. Müüja ei vastuta toodete väärkasutamisest tingitud muude kahjude eest.
5.3. Müüja ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest juhul, kui kahju on tingitud
asjaolust mida Müüja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).
5.4. Müüja vastutus teenuse osutamise/ kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise
hetkest Tellijale, Tellija poolt volitatud isikule või tarnitud Tellija poolt soovitud
asukohta.

Kaupade tagastamine

6.1 Tellija on kohustatud enne teenuse ja kauba ostmist veenduma, et ostetav kaup
talle ikka sobib. Märkides andmete esitamisel ruudukese “Nõustun teenuse
tingimustega” kinnitab Tellija, et on seda ka tegelikult teinud ja kõigest aru saanud
6.2 Vastavalt VÕS § 53 lg 4 järgi Tarbijal õigust lepingust taganeda ei ole, juhul kui
toode on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva Tellija isiklikke vajadusi.
Nendeks on kõik tooted, mida me oleme Tellija tarbeks tellinud või töödelnud
(lõiganud, graveerinud, poleerinud või muud moodi töödelnud) vastavalt Tellija
tellimusele ja isiklikele soovidele
6.3 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tellija asja
kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset
kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises
veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks
Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt
poes teha.
6.4 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus ning saata
see e-postiaadressile info@tallinnakalmistud.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba
kättesaamisest.
6.5 Tellija katab kõik kauba tagastamisega seotud kulutused. Müüja maksab
Tellijale tagastatud kauba eest raha tagasi kolme tööpäeva jooksul peale kauba
ülekontrollimist ja tagastamiskõlblikuks tunnistamist. Raha kantakse Tellija
pangakontole. Müüjal on õigus Tellijale tagastatava raha arvelt tasaarveldada kõik
kauba tagastamisega seotud kulutused.
6.6 Pärnamäe Kalmistu OÜ jätab endale õiguse endast mittesõltuvate asjaolude
korral keelduda tellimuse täitmisest (nt teenuse osutamise asukohta ehk hauaplatsi
ei leita, raskendatud ligipääs platsile) ja tagastab kogu tasutud summa. Juhul, kui
tellimuse täitmisest keelduti tellijast tuleneval põhjusel (nt Tellija edastas vale
asukoha), tagastatakse tellijale tellimuse summa, millest arvestatakse maha
tellimuse täitmise ettevalmistamiseks kantud kulud (sh transpordi- ja tööjõukulu)

Sinu ostukorv
Scroll to Top