Pärnamäe Kalmistu OÜ                   

+372 50 538 20   

Pikaaegse kogemusega Pärnamäe Kalmistu OÜ pakub mitmesuguseid kalmistuteenuseid Tallinna kalmistutel ja kokkuleppel ka mujal Eestimaa kalmistutel. 
Tegeleme iga kliendiga personaalselt, hinnapakkumise tegemiseks vaatame alati hauaplatsi oma silmaga üle ja täpsustame kliendiga kõik detailid. 

Pärnamäe Kalmistu   põhilised tegevusvaldkonnad on

Järgime kalmistutel väljakujunenud kujunduspõhimõtteid.

Loomulikult ei jääda jänni muude haljastus- ja kalmistutöödega.
Põhiliselt toimub töö Pärnamäe kalmistul, kuid siiski leiame aega mõne koduaia kiviktaimla, haljastuse või välikamina ehitamise jaoks.